ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำชั้น 1-7 อาคารสำนักวิทยบริการฯ
ผู้เขียน คุณ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15:53 น.