ยินดีกับนักกีฬา มรน. คว้ารองชนะเลิศอันดับ 2
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย อุบลราชธานี
ผู้เขียน คุณ หน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11:05 น.