ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 (Portfolio)
รายงานตัววันที่ 30 - 31 มกราคม 2562 // ณ อาคารสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม** สำหรับผู้ที่ไม่มีรายชื่อในสาขาที่ตนเองสมัครไว้ ให้ตรวจสอบรายชื่อตามเอกสารยื่นความประสงค์ขอเปลี่ยนเป็นสาขาด้วย **

>>>คลิกดูประกาศรายชื่อ<<<
ผู้เขียน คุณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 11:30 น.   แก้ไข 25 มกราคม 2562 เวลา 12:13 น.