นศ. มรน. คว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับ 3
โครงการค่ายเพาะกล้าพันธุ์เก่ง เพลงพื้นบ้าน ครั้งที่ 6
ผู้เขียน คุณ หน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 09:12 น.