รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการจัดการอาหาร จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
ผู้เขียน คุณ งานการเจ้าหน้าที่ วันที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 14:32 น.