ผู้บริหาร มรน. ประชุมบุคลากร ให้นโยบายและแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
ผู้เขียน คุณ หน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 09:39 น.