ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 TCAS รอบที่ 1 Portfolio
สอบสัมภาษณ์วันที่ 12 - 13 มกราคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 
ประจำปีการศึกษา 2562 TCAS รอบที่ 1 Portfolio


      อ่านประกาศ   กรุณาอ่านประกาศให้เข้าใจเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ในการเข้าสอบ 

      รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

      รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหลักสูตรทั่วไป (4ปี)

      รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

      แผนผังภายในมหาวิทยาลัยฯ** ผู้สมัครสาขาวิชาธุรกิจศึกษาให้ติดต่อกลับฝ่ายงานรับสมัครด่วน (โทร 034-109300 ต่อ 3891) **


ผู้เขียน คุณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 10:18 น.   แก้ไข 7 มกราคม 2562 เวลา 10:20 น.