รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เดือน ธ.ค. 61 (ติดต่อขึ้นทะเบียนบัณฑิตใหม่ ได้ตั้งแต่ 7 ม.ค. 62 เป็นต้นไป)
ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 - ธันวาคม พ.ศ. 2561 (นฐ. XXX/2561) จะได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปี พ.ศ. 2563
ผู้เขียน คุณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 16:22 น.