ประกาศเรื่องให้บุคลากรมหาวิทยาลัยยื่นความประสงค์ขอเข้าพักอาศัยในที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย
ผู้เขียน คุณ หน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 16 ธันวาคม 2561 เวลา 11:11 น.   แก้ไข 16 ธันวาคม 2561 เวลา 13:43 น.