ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากร จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากร สังกัดงานบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
ผู้เขียน คุณ งานการเจ้าหน้าที่ วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 09:37 น.