ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ผู้เขียน คุณ งานการเจ้าหน้าที่ วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 09:31 น.