ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สังกัดงานอาคารสถานที่ฯ
ผู้เขียน คุณ งานการเจ้าหน้าที่ วันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 16:18 น.