รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561 ประจำเดือน พ.ย. 61 (ครั้งที่ 1-2) ติดต่อขึ้นทะเบียนบัณฑิตใหม่ ได้ตั้งแต่ 3 ธ.ค. 61 เป็นต้นไป
ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 - ธันวาคม พ.ศ. 2561 (นฐ. ..../2561) จะได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปี พ.ศ. 2563
ผู้เขียน คุณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:51 น.   แก้ไข 2 ธันวาคม 2561 เวลา 09:20 น.