นักกีฬา มรน. ผ่านรอบคัดเลือกเขตภาคกลาง กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ผู้เขียน คุณ หน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17:48 น.