ขอเชิญร่วมงาน "รวมจิตเป็นหนึ่ง น้อมรำลึกถึงพ่อหลวงของแผ่นดิน" 12 ตุลาคม 2561
07.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ผู้เขียน คุณ หน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 13:21 น.