เปิดรับสมัครคัดเลือกร้านค้าให้เช่าจำหน่ายอาหารบริเวณอาคารเรียนคณะพยาบาลศาสตร์
ผู้เขียน คุณ หน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 13:06 น.