นศ.นิติศาสตร์ มรน. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย
ผู้เขียน คุณ หน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 19 สิงหาคม 2561 เวลา 10:25 น.