สมาคมศิษย์เก่าฯ มรน. ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่งการกุศล นำรายได้ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพฯ
ผู้เขียน คุณ หน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 17:45 น.