ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ “มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์”

ระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561 

ณ ห้องประชุมปิ่นเกลียว อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

โดยภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมสมัครและสัมภาษณ์งาน และกิจกรรมฝึกอบรมสร้างอาชีพ 30 อาชีพ 

พร้อมกับมีการบรรยายให้แนวทางการเริ่มต้นธุรกิจเพื่อการเติบโตแบบก้าวกระโดด (Startup) ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0

ผู้เขียน คุณ หน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 08:21 น.   แก้ไข 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:28 น.