สำนักวิทยบริการฯ การประชุมการติดตามความก้าวหน้า ในการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2563
18 ตุลาคม 2564 เวลา 13:58 น.  
อ่าน 26 ครั้ง
บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมการบรรยายพิเศษออนไลน์ในเรื่องการจัดการความรู้ในองค์กรสมัยใหม่
18 ตุลาคม 2564 เวลา 12:51 น.  
อ่าน 17 ครั้ง
บุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมการอบรมออนไลน์การใช้งานเบื้องต้น Wiley Digital Text Online
11 ตุลาคม 2564 เวลา 13:24 น.  
อ่าน 44 ครั้ง
สำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมการรับฟังการ Upgrade โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix
9 ตุลาคม 2564 เวลา 17:08 น.  
อ่าน 23 ครั้ง
บรรณารักษ์สำนักวิทยบริการฯ ร่วมรับฟังการนำเสนอการแนะนำ การใช้ระบบ SE-ED E-Library
1 ตุลาคม 2564 เวลา 11:27 น.  
อ่าน 42 ครั้ง
คณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564
30 กันยายน 2564 เวลา 22:39 น.  
อ่าน 49 ครั้ง
บุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ ScienceDirect Best Practice and Training Webinar
28 กันยายน 2564 เวลา 18:27 น.  
อ่าน 55 ครั้ง
สำนักวิทยบริการฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสืบค้นข้อมูลและจัดรูปแบบผลงานต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนในรูปแบบ Onsite
22 กันยายน 2564 เวลา 13:19 น.  
อ่าน 60 ครั้ง
บุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ Clarivate South and Southeast Asia Innovation Forum 2021
21 กันยายน 2564 เวลา 13:32 น.  
อ่าน 63 ครั้ง
บรรณารักษ์สำนักวิทยบริการฯ ร่วมรับฟังการนำเสนอการแนะนำการใช้ระบบ SE-ED E-Library
18 กันยายน 2564 เวลา 20:12 น.  
อ่าน 48 ครั้ง
   
 หน้า 1 จากทั้งหมด 54 หน้า  Next Last
ไปยังหน้า