บรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมการประชุมในโครงการ เรื่อง Library : Care the bear (สัญจรภาคเหนือ) new
17 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12:51 น.  
อ่าน 5 ครั้ง
สำนักวิทยบริการฯ กิจกรรมบริการชุมชนและบริการวิชาการให้กับโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านปิล็อคคี่
5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08:46 น.  
อ่าน 14 ครั้ง
สำนักวิทยบริการฯ จัดการตกแต่งสถานที่บรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้และการสร้างทักษะการเรียนรู้
3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:58 น.  
อ่าน 16 ครั้ง
สำนักวิทยบริการฯ ขอแนะนำมุมหนังสือเกี่ยวกับวันลอยกระทง วิถีแห่งสายน้ำ สายใยความผูกพัน 2562
3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:10 น.  
อ่าน 16 ครั้ง
สโมสรโรตารีทวารวดี ร่วมกับ สำนักวิทยบริการฯ จัดโครงการอบรม “Free English Online Program Year 4”
3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:26 น.  
อ่าน 18 ครั้ง
บรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง Online Information and Education Conference 2019
3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:15 น.  
อ่าน 38 ครั้ง
สำนักวิทยบริการฯ จัดกิจกรรมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษ์
17 ตุลาคม 2562 เวลา 14:05 น.  
อ่าน 36 ครั้ง
สำนักวิทยบริการฯ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 5/2562
15 ตุลาคม 2562 เวลา 08:37 น.  
อ่าน 34 ครั้ง
สำนักวิทยบริการฯ จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานในชุดต่าง ๆ
6 ตุลาคม 2562 เวลา 10:05 น.  
อ่าน 43 ครั้ง
สำนักวิทยบริการฯ ร่วมงาน “เรียงร้อยถ้อยรักและผูกพัน” บุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ ที่เกษียณอายุราชการ
27 กันยายน 2562 เวลา 09:18 น.  
อ่าน 65 ครั้ง
   
 หน้า 1 จากทั้งหมด 32 หน้า  Next Last
ไปยังหน้า