คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ เข้าศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<