ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2560 นักศึกษาภาค กศ.พป.

สอบวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561
สำหรับนักศึกษาที่มีวิชาสอบซ้อนในเวลาเดียวกัน หรือคาบเกี่ยวกันตั้งแต่ 2 วิชาขึ้นไป แจ้งสอบซ้อนที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารศูนย์ศึกษาพัฒนาจังหวัด ชั้น 1 ภายในวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561
attach แฟ้มประกอบข่าว : 2.60.pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<