ประกาศ!! รายชื่อนักศึกษา กศ.พป รุ่น20 พ้นสภาพว่าด้วยการประเมินผล

สำหรับนักศึกษาที่ผลการเรียนยังเข้าไม่ครบ ขอให้คอยติดตามข่าวประกาศแจ้งผลการพ้นสภาพฯ ของมหาวิทยาลัยต่อไป (รายละเอียดปรากฏดัง file แนบ)
attach แฟ้มประกอบข่าว : 1509518976_618685.pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<