ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2560 นักศึกษาภาคปกติ

สอบวันที่ 20 พ.ย. - 1 ธ.ค. 60 คำชี้แจงเกี่ยวกับการแจ้งสอบซ้อน สำหรับนักศึกษาที่มีวิชาสอบซ้อนในเวลาเดียวกัน หรือคาบเกี่ยวกันตั้งแต่ 2 วิชาขึ้นไป แจ้งสอบซ้อนที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารศูนย์ศึกษาพัฒนาจังหวัด ชั้น 1 ภายในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560
attach แฟ้มประกอบข่าว : 1509482932_777482.pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<