ประกาศ!! หมู่เรียน กศ.พป. รุ่น 20 ที่จะตรวจสอบการพ้นสภาพ กรณี GPAX ต่ำกว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 1/2560

attach แฟ้มประกอบข่าว : 135.pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<