ประกาศ!! หมู่เรียนภาคปกติ รุ่น 57-58 ที่จะตรวจสอบการพ้นสภาพ กรณี GPAX ต่ำกว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 2/2559

attach แฟ้มประกอบข่าว : 132.pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<