ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้สถิติเพื่อการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเกษตรศาสตร์ ฯ

ในระหว่างวันที่ 1 - 2 พฤษภาคม 2556 ผู้สนใจสามาราถสมัครได้ภายในวันที่ 18 เมษายน นี้

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<