Powerpoint ชี้แจงแนวทางการทำข้อเสนอชุดโครงการวิจัย เพื่อส่งขอทุนงบประมาณแผ่นดิน (บูรณาการวิจัย) ประจำปี 2562

สถาบันวิจัยและพัฒนา

วันที่ 27 กันยายน 2560 ณ ห้องสมเดช 2 ชั้น 4 อาคารศูนย์พัฒนาจังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<