สรุปกิจกรรมที่ต้องดำเนินการเพื่อขอทุนฯ ด้านเศรษฐกิจ/สังคมและงบประมาณวิจัยแบบปกติ 2562

สถาบันวิจัยและพัฒนา
1. กรอบงบประมาณรวมชุดโครงการวิจัย งบประมาณบูรณาการวิจัย ประจำปี 2562 (เป้าที่ 1 - 3) และงบประมาณแบบปกติ ประจำปี 2562 (ภายในวันที่ 14 ก.ย.2560)
ขอความอนุเคราะห์ให้อาจารย์กรอกข้อมูลใน Google form https://goo.gl/uGNc3C

2. ข้อเสนอโครงการวิจัยแผนบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านเศรษฐกิจ / ด้านสังคม (ภายในวันที่ 16 ก.ย. 2560 เวลา 16.00 น.)
ขอความอนุเคราะห์ให้อาจารย์ส่งข้อเสนอโครงการแผนบูรณาการยุทธศาสตร์ฯ (Excel File) เป็น Hardcopy จำนวน 11 ชุด พร้อมซีดี จำนวน 3 แผ่น
2.1 คู่มือด้านเศรษฐกิจ
2.2 แบบฟอร์มด้านเศรษฐกิจ
2.3
คู่มือด้านสังคม

3. ข้อเสนอโครงการวิจัยแบบชุดโครงการวิจัย งบประมาณปกติ ประจำปี 2562 (ภายในวันที่ 25 ก.ย.2560)
ขอความอนุเคราะห์ให้อาจารย์ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยแบบชุดโครงการวิจัย งบประมาณปกติ ประจำปี 2562 เป็น Hardcopy จำนวน 2 ชุด พร้อมซีดี จำนวน 1 แผ่น

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<