โครงการแข่งขันทักษะทางด้านผสมเครื่องดื่ม Flair Bartending Competition : Flari Extreme 2

จัดโดยสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
attach แฟ้มประกอบข่าว : new.pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<