วิธีปิด SMBv1 เพื่อป้องกันตัวเองจากมัลแวร์เรียกค่าไถ่ WannaCry

ใน Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012 R2 และ Windows Server 2016

ากการที่ทั่วโลกกำลังตื่นตัวกับการระบาดของมัลแวร์เรียกค่าไถ่นั้น 
สำนักคอมพิวเตอร์จึงได้นำบทความดีๆ เกี่ยวกับการป้องกันตัวเองจากมัลแวร์เรียกค่าไถ่ WannaCry 
นั้นคือ ขั้นตอน การปิด SMBv1 ใน Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012 R2 และ Windows
Server 2016  ที่มีขั้นตอนที่ง่ายมาก ใช้เวลาไม่ถึง 5 นาทีก็สามารถทำได้ ดังนี้

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<