นักศึกษานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คว้ารางวัลรองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย

ประกวดภาพยนตร์สั้น โครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 6
attach แฟ้มประกอบข่าว : ข่าวแจกนิเทศฯ.pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<