ประกาศปิดบริการระบบสารสนเทศและเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในวันที่ 30 มีนาคม 2556 เวลา 7.00 - 18.30 น.

ประกาศปิดบริการระบบสารสนเทศและเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2556 เวลา 7.00 - 18.30 น. 

                     เนื่องจากมหาวิทยาลัยประกาศปิดทำการ เนื่องจากงดจ่ายกระแสไฟ้า ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2556 เวลา 7.00 - 18.30 น. จึงมีผลทำให้ ศูนย์คอมพิวเตอร์และนวัตกรรม ไม่สามารถเปิดให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต รวมทั้งระบบสารสนเทศและเว็บไซต์ ในช่วงเวลาดังกล่าวได้

 

ขออภัยในความไม่สะดวก

ศูนย์คอมพิวเตอร์และนวัตกรรม

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<