เปิดรอบพิเศษ สอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับผู้จะจบการศึกษาภาคเรียนนี้ และมีติวฟรีก่อนสอบ

 เนื่องจากการสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำภาคเรียน 3/2555 จำนวน 44 รุ่น รองรับผู้สมัครประมาณ 3,000 คน ปรากฎผลสอบว่ามีผู้ยังสอบไม่ผ่านจำนวนมาก และจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษากลุ่มดังกล่าว  คณะกรรมการจัดสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงกำหนดการจัดสอบรอบพิเศษเพิ่มเติม ในวันเสาร์ที่ 23  มีนาคม 2556  ทั้งนี้จะจัดอบรมติวเข้มก่อนสอบ ในวันศุกร์ที่ 22  มีนาคม 2556  เวลา 13.00 - 16.00 น. นักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครเข้ารับการอบรม ฟรี และสมัครสอบในรอบพิเศษดังกล่าวได้  สมัครได้ที่ http://cert.npru.ac.th/register

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<