ประกาศรายชื่อผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและมีคุณลักษณะของผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษย์ฯ

ประกาศรายชื่อผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและมีคุณลักษณะของผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
attach แฟ้มประกอบข่าว : p2.pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<