ประกาศรายชื่อผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและมีคุณลักษณะของผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ประกาศรายชื่อผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและมีคุณลักษณะของผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
attach แฟ้มประกอบข่าว : p2.pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<