รายละเอียดการใช้งานโปรแกรมฝึกภาษาสำหรับนักศึกษาที่เข้ารับการอบรม

ประกาศ

รายละเอียดการใช้งานโปรแกรมฝึกภาษา


สถานที่สำหรับนักศึกษาแต่ละคณะที่เข้าอบรมฝึกภาษาโดยใช้สื่อมัลติมีเดีย มีดังนี้ 
  • สถาบันภาษา ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (จำนวน 45 เครื่อง)
  • สำนักคอมพิวเตอร์ (จำนวน 70 เครื่อง)

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<