รายชื่อผู้นั่งรถโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและบริการ รุ่นที่ 1 วันที่ 16 - 18 มิถุนายน 2559

รายชื่อผู้นั่งรถโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและบริการ รุ่นที่ 1 วันที่ 16 - 18 มิถุนายน 2559
ผู้คุมรถคันที่ 1 นายธีระศักดิ์ เปี่ยมศิริ เบอร์โทร 089-412 2771 

ผู้คุมรถคันที่ 2 นายยุทธนา หิรัญวัฒนะ  เบอร์โทร 089-071 9197
attach แฟ้มประกอบข่าว : รุ่น-1.pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<