คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศนักวิจัย และบุคลากรสายสนับสนุน 2556

คำสั่งมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศนักวิจัย และบุคลากรสายสนับสนุน 2556 (สถาบันวิจัยและพัฒนา)
คำสั่งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างชั่วคราวเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศนักวิจัย และบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2556
attach แฟ้มประกอบข่าว : ค_52.pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<