สรุปผลการประชุมชี้แจง เรื่องแนวทางการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 4

สรุปผลการประชุมชี้แจง เรื่องแนวทางการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2563 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559
attach แฟ้มประกอบข่าว : กรอบพนักงานราชการ.pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<