มรน. ลงนามข้อตกลงการจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจาก อผศ. มุ่งหวังการรักษาความปลอดภัยที่เป็นระบบ

attach แฟ้มประกอบข่าว : news30.pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<