มรน. สร้างกุศลร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดใหม่ปิ่นเกลียว อ.เมือง จ.นครปฐม ยอดเงินทำบุญสูงถึง 241,519 บาท

attach แฟ้มประกอบข่าว : ข่าว.pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<