ขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีเปิดกีฬาคณะ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2558 เวลา 15.00 น.

ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
attach แฟ้มประกอบข่าว : Doc11.pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<