ธ.อิสลามแห่งประเทศไทยเปิดบูท ณ บริเวณศาลาเฟื่องฟ้ารมย์มณี ทุกวันอังคาร ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 15.00 น.

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยจะเข้ามาเปิดบูทให้บริการ ณ บริเวณศาลาเฟื่องฟ้ารมย์มณี ทุกวันอังคาร ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 15.00 น. เริ่มตั้งแต่วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558 ถึงวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2558

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ซึ่งได้ทำข้อตกลง (MOU) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในโครงการสินเชื่อสวัสดิการแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ จะเข้ามาเปิดบูทให้บริการ ณ บริเวณศาลาเฟื่องฟ้ารมย์มณี ทุกวันอังคาร ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 15.00 น. เริ่มตั้งแต่วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558 ถึงวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2558 หากบุคลากรท่านใดสนใจ ขอเชิญติดต่อสอบถามได้ที่บูทของธนาคาร

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<