สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขันประกวดร้องเพลงและตำส้มตำลีลา

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมัครตั้งแต่บัดนี้ - 17 กรกฎาคม 2558
attach แฟ้มประกอบข่าว : Binder1.pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<