ขอแสดงความยินดีกับนายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์ และ ผศ.สมเดช นิลพันธุ์

ได้รับโล่เกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่นในโอกาสครบรอบ 81 ปีธรรมศาสตร์
attach แฟ้มประกอบข่าว : ข่าวdocx.pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<