กิจกรรม SALC TALENTS ประจำไตรมาสที่ 3

กิจกรรม SALC TALENTS ประจำไตรมาสที่ 3
กิจกรรม SALC TALENTS ประจำไตรมาสที่ 3 
มีกิจกรรมให้เข้าร่วมถึง 6 กิจกรรม 
  
1. ประกวดการอ่านออกเสียงผ่านวิดีโอบนระบบเครือข่าย
2. ประกวดนำเสนอโครงการ
3.ประกวดการพูดเล่าเรื่องผ่านวิดีโอบนระบบเครือข่าย
4.ประกวดการเขียนบรรยายภาพ
5.ประกวดความรู้ด้านไวยากรณ์ 
6.ประกวดการอ่านและตอบคำถาม

ส่งเข้าประกวดได้แล้วตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 2 มิถุนายน 2566 

ช่องทางการส่งผลงานกิจกรรมที่  4 -6  รูปแบบออนไลน์
ผ่าน ZOOM วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 9.00 - 16.00 น.  
สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อเข้าร่วมกลุ่มไลน์
attach แฟ้มประกอบข่าว : SALC Talents.pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<