เปิดลงทะเบียนกิจกรรมอบรม Creative TikTokers สำหรับนักศึกษา จัดอบรมระหว่างวันที่ วันที่ 29 พ.ค. - 7 มิ.ย. 66 รูปแบบออนไลน์!!

เปิดลงทะเบียนกิจกรรมอบรม Creative TikTokers สำหรับนักศึกษา จัดอบรมระหว่างวันที่ วันที่ 29 พ.ค. - 7 มิ.ย. 66 รูปแบบออนไลน์!!
เปิดลงทะเบียนกิจกรรมอบรม Creative TikTokers สำหรับนักศึกษา
จัดอบรมระหว่างวันที่ วันที่ 29 พ.ค. - 7 มิ.ย. 66
 รูปแบบออนไลน์!!

(30 ชั่วโมง = 30 คะแนน)
จำนวนรวม 5 กลุ่ม รับสมัครกลุ่มละ 50 คน

ลิ้งค์ลงทะเบียน

นักศึกษาต้องตรวจสอบข้อมูล รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล หมู่เรียน ให้ถูกต้อง
เพื่อรักษาสิทธิ์การได้คะแนนของตนเองและป้องกันการลงคะแนนไม่ตรงตามบุคคล

อย่าลืม!!! ตรวจสอบเวลาเข้าร่วมอบรมให้ดีน้าาา หากเวลาชนกับกิจกรรมอบรมอื่นที่เคยลงไว้ 
จะไม่สามารถลงได้นะคะ เนื่องจากจะไม่สามารถเข้าอบรมได้ครบ 80% ตามกำหนดค่าาา

ลงทะเบียนเสร็จแล้วอย่าเพิ่งปิด แอดแนะนำว่าให้แคปหน้าจอไว้เป็นหลักฐานว่าลงทะเบียนสำเร็จ 
หากไม่สำเร็จ สังเกตคำว่า FULL นะคะ ถ้าลงทะเบียนสำเร็จ จะขึ้นว่า ระบบได้บันทึกคำตอบของคุณไว้แล้วนะคะ

Group 1: อาจารย์สลินดา โพธิ์พยัคฆ์

Group 2: อาจารย์กฤติยา คงแท่น

Group 3 อาจารย์สุพัชยา สงพิทักษ์

Group 4 อาจารย์ยศกร สายะสนธิ

Group 5 อาจารย์ ดร.ณัฐฐิรา ปุยะกุล ซวิค

ประกาศรายชื่อวันที่ 26 พ.ค. 66
>> ปิดหน้าต่างนี้ <<