รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมการออกเสียงภาษาอังกฤษ รูปแบบออนไลน์ จัดอบรมระหว่างวันที่ 22 พ.ค. - 9 มิ.ย. 66

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมการออกเสียงภาษาอังกฤษ รูปแบบออนไลน์ จัดอบรมระหว่างวันที่ 22 พ.ค. - 9 มิ.ย. 66

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมการออกเสียงภาษาอังกฤษ 
รูปแบบออนไลน์

จัดอบรมระหว่างวันที่  22 พ.ค. - 9 มิ.ย. 66
(อบรม 15 ชั่วโมง = 15 คะแนน) จำนวน 4 กลุ่ม รับสมัครกลุ่มละ 50 คน

ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแสกนคิวอาร์โค้ดเข้าร่วมกลุ่มไลน์


อย่าลืม!! ตรวจสอบข้อมูล รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล หมู่เรียน ให้ถูกต้อง
เพื่อรักษาสิทธิ์การได้คะแนนของตนเองและป้องกันการลงคะแนนไม่ตรงตามบุคคล

**หมายเหตุ**
หากนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมการออกเสียงภาษาอังกฤษไม่ถึง 80% หรือ 12 ชั่วโมง 
จะถือว่าคะแนนในการเข้าร่วมอบรมเป็นโมฆะ
attach แฟ้มประกอบข่าว : รายชื่อ_SpeakBeautifully_Q3_May2023.pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<