รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา เพื่อการสร้างรายได้ (Learn to Earn) จัดอบรมระหว่างวันที่ 16 - 19 พ.ค. 66 รูปแบบออนไลน์!!

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา เพื่อการสร้างรายได้ (Learn to Earn) จัดอบรมระหว่างวันที่ 16 - 19 พ.ค. 66 รูปแบบออนไลน์!!
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา
เพื่อการสร้างรายได้ (Learn to Earn) 
จัดอบรมระหว่างวันที่ 16 - 19 พ.ค. 66  รูปแบบออนไลน์!!
 (อบรม 18 ชั่วโมง = 18 คะแนน) 
จำนวน 4 กลุ่ม รับสมัครกลุ่มละ 40 คน

ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแสกนคิวอาร์โค้ดเข้าร่วมกลุ่มไลน์


อย่าลืม!! ตรวจสอบข้อมูล รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล หมู่เรียน ให้ถูกต้อง
เพื่อรักษาสิทธิ์การได้คะแนนของตนเองและป้องกันการลงคะแนนไม่ตรงตามบุคคล

attach แฟ้มประกอบข่าว : รายชื่อ_L2E_May2023 (1).pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<